Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Studi 2010 Program S2/S3

NAMAJENJANG
1
001 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Sakirman, S.H.ISTIS KebumenILMU FALAKS2UIN Yogyakarta
2
002 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Muh Rasywan Syarif, SH.ISTAI Al Ghazali BoneILMU FALAKS2UIN Yogyakarta
3
003 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
IlliyinSTIT PemalangILMU FALAKS2UIN Yogyakarta
4
004 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Ahmad Fauzan SH.IUNISFAT DemakILMU FALAKS2UIN Yogyakarta
5
005 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Irfangi, S.Ag.
STT Muhamadiyah
Kebumen
ILMU FALAKS2UIN Yogyakarta
6
006 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Musthafa Syukur, SHI.
IAI Nurul Jadid
Purbolinggo
ILMU FALAKS2IAIN Surabaya
7
007 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Bashori Alwi, SH.I
IAI Nurul Jadid
Purbolinggo
ILMU FALAKS2IAIN Surabaya
8
008 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Shofiyulloh
IAI Nurul Jadid
Purbolinggo
ILMU FALAKS2IAIN Surabaya
9
009 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Anas Mahfudhi
STAI Sunan Drajat
Lamongan
ILMU FALAKS2IAIN Surabaya
10
010 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Ila Nurmila, S.HI.IAI Darus Salam CiamisILMU FALAKS2UIN Jakarta
11
011 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Dindin SyawaludinSTAIP-GarutILMU FALAKS2UIN Jakarta
12
012 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
M. Reza FahmiSTAIN PontianakILMU FALAKS2UIN Jakarta
13
013 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
RustamSTAIN PontianakILMU FALAKS2UIN Jakarta
14
014 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
SuhardimanSTAIN PontianakILMU FALAKS2UIN Jakarta
15
015 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Zulfiah
FAI Univ Alkhairaat Palu
(UNISA)
ILMU FALAKS2UIN Makasar
16
016 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Farid WajdiSTIT Sirojul Falah BogorILMU FALAKS2IAIN Semarang
NAMA TEMPAT
TUGAS
PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES
DAFTAR PESERTA UJIAN
PROGRAM BEASISWA STUDI ( BS )
KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
KERJASAMA DENGAN IAIN WALISONGO SEMARANG
NONO. UJIANNAMAJENJANG NAMA TEMPAT
TUGAS
PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN
17
017 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Muhammad Nur
STIT Muhammadiyah
Kendal
ILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta
18
018 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Amirul BahriSTIT PemalangILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta
19
019 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Rof’at HilmiSTIP PatiILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta
20
020 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
FatkhiyahSTAIP PatiILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta
21
021 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Fakhruddin Karmani
STIU Qozinatul Ulum
Blora
ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
22
022 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Luthfi Rahman
Fak. Ushuluddin IAIN
Walisongo Semarang
ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
23
023 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Dessy Yanti Srie BudiningsihSTIK KendalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
24
024 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Ira Puspita JatiSTIK KendalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
25
025 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Muhammad Dony ArifinSTIK KendalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
26
026 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Ahmad Tajuddin Arafat
Fak. Ushuluddin IAIN
Walisongo Semarang
ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
27
027 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Subki
STAI Al Kamal  Sarang
Rembang
ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
28
028 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Ghilman NursidinSTAIBN TegalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta
29
029 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
TariyahSTIS PontianakISLAMIC STUDIESS2IUIN Jakarta
30
030 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Imam Ali Bashori
STIU Qozinatul Ulum
Blora
ISLAMIC STUDIESS2IAIN Walisongo Semarang
31
031 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Nur HadiUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS2IAIN Walisongo Semarang
32
032 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
Ahmad MunifUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS2IAIN Walisongo Semarang
33
033 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S2/10
SaniriSTITS Lumajang JatimISLAMIC STUDIESS2 IAIN Surabaya
34
034 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Abu Dharin,
STIT Muhammadiyah
Kendal
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
35
035 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Kholilul Rahman, INISNU JeparaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
36
036 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Nur Kholis, SETIA WS SemarangISLAMIC STUDIESS3UIN YogyakartaNAMAJENJANG NAMA TEMPAT
TUGAS
PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN
37
037 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Nadhiroh
STIT Muhammadiyah
Kendal
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
38
038 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
M. TohirinUMM MagelangISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
39
039 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Imam Santoso
STIT Muhammadiyah
Kendal
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
40
040 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Sri DahliaSTAIP PatiISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
41
041 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Taufiq Hidayat
STAI An Nawawi
Purworejo
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
42
042 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Khoirul Iman
STAI An Nawawi
Purworejo
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
43
043 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Iman Fadhilah
IAIN Walisongo
Semarang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
44
044 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Rosikin
Inst. Agama Islam
Cipasung Tasikmalaya
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
45
045 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Rokhmadi
IAIN Walisongo
Semarang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
46
046 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Mujianto
STIE Swasta Mandiri
Surakarta
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
47
047 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
SukinoSTAIN PontianakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
48
048 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Imam Baihaqi
STAI Al Kamal Sarang
Rembang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
49
049 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
MuhlisinSTIA WS SemaranglISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
50
050 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Sofyan Hadi
STAI Al Kamal Sarang
Rembang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
51
051 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Muh. Gito SarosoSTAIN PontianakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
52
052 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Bambang Slamet RiyadiSTAIN Pontianak ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
53
053 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
SidikSTAIN SurakartaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
54
054 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Fachrur Rozi
IAIN Walisongo
Semarang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
55
055 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Mat Solikhin
IAIN Walisongo
Semarang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
56
056 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Ida Zahara Adibah
FAI UNDARIS
SEMARANG ISLAMIC STUDIESS3UIN YogyakartaNAMAJENJANG NAMA TEMPAT
TUGAS
PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN
57
057 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
MohtaromUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
58
058 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Taufiq Nugroho
Univ. Cokro Aminoto
Yogyakarta
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
59
059 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Homaidi HamidUMY YogyakartaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
60
060 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Moh. FahsinUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
61
061 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Faisal AbdullahSTAIN PontianakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
62
062 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Mohammad DhofirSTAIN KudusISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
63
063 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Choirul HudaSTAINU KebumenISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
64
064 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
MasngadSTAIBN TegalISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
65
065 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Tsalis MuttaqinSTAIN SurakartaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
66
066 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
NasrudinSTAIM PurwokertoISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
67
067 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
WahabSTAIN Pontianak ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
68
068 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Nur AzizahUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
69
069 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Moh. Khasan
IAIN Walisongo
Semarang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
70
070 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Asep Shodiqin MaulanaUIN BandungISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta
71
071 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Amir TajridSTAIN SamarindaISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
72
072 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Bustami SaladinSTIT Al Amin KediriISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
73
073 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Husnul HaqUIN MalangISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
74
074 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Muflikhatul Khoiroh
IAIN Walisongo
Semarang
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
75
075 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Abdul Halim STAI Al Muhammad
Cepu
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
76
076 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Tuti HerawatiIAIN Mataram ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
77
077 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Nafisul AthokSTAI Qomaruddin GresikISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
78
078 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Khoirun NasikSTIT Taruna SurabayaISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
79
079 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Yoyok Rimbawan
IAIN Sunan Ampel
Surabaya
ISLAMIC STUDIESS3IAIN SurabayaNAMAJENJANG NAMA TEMPAT
TUGAS
PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN
80
080 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Toufik Hidayat R.I.A
Institut Keislaman
Hasyim Asyari Jombang
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
81
081 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Mohammad Hipmi
STI Darul Hikmah
Bangkalan Madura
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
82
082 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Husnul Khatimah
Institut Agama Islam
Ibrohimi Situbondo
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya
83
083 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
SaepudinSTAIBN TegalISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
84
084 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Khoirulloh
IAIN Raden Intan Bandar
Lampung
ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
85
085 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Pathur rahman
IAIN Raden Patah
Palembang
ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
86
086 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Muhammad Taufiq HidayatSTIT BrebesISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
87
087 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Ahmad sodiq
IAIN Raden Intan Bandar
Lampung
ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
88
088 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Jaja SutejaSTEI Al Islah CirebonISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
89
089 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Arif Hamzah
Univ. Muhammadiyah
Prof. Hamka Jakarta
ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta
90
090 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Aris WidodoSTAIN Pare-PareISLAMIC STUDIESS3UIN Makasar
91
091 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Abu Qosim IAIN Antasari Banjar
Masin
ISLAMIC STUDIESS3UIN Makasar
92
092 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
RasyidahIAIN Arraniri Banda AcehISLAMIC STUDIESS3IAIN  Medan
93
093 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Sehat Ihsan ShodiqinIAIN Arraniri Banda AcehISLAMIC STUDIESS3IAIN  Medan
94
094 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
AsyhariSTIT Dar Aswaja RiauISLAMIC STUDIESS3IAIN  Medan
95
095 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Sahlan
STAI An. Nawawi
Purworejo
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg
96
096 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Ahmad Agong
Institut Darussalam
Ciamis Jabar.
ISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg
97
097 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Anisatun Muthi’ahIAIN CirebonISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg
98
098/ KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Nur KhasanahSTAIN PekalonganISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg
99
099 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
EndiUNDAR JombangISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo SmgNAMAJENJANG NAMA TEMPAT
TUGAS
PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN
100
100 / KEMENAG-IAIN-
SMRG/S3/10
Samsul MunirUNSIQ WonosoboISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg
Jakarta, 7 Juni 2010
A.n Direktur Jenderal Pendidikan
Direktur Pendidikan Tinggi Islam
TTD
Prof. Dr. Machasin, MA
NIP. 195610131981031003

NAMAJENJANG

1

001 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Sakirman, S.H.ISTIS KebumenILMU FALAKS2UIN Yogyakarta

2

002 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Muh Rasywan Syarif, SH.ISTAI Al Ghazali BoneILMU FALAKS2UIN Yogyakarta

3

003 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

IlliyinSTIT PemalangILMU FALAKS2UIN Yogyakarta

4

004 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Ahmad Fauzan SH.IUNISFAT DemakILMU FALAKS2UIN Yogyakarta

5

005 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Irfangi, S.Ag.

STT Muhamadiyah

Kebumen

ILMU FALAKS2UIN Yogyakarta

6

006 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Musthafa Syukur, SHI.

IAI Nurul Jadid

Purbolinggo

ILMU FALAKS2IAIN Surabaya

7

007 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Bashori Alwi, SH.I

IAI Nurul Jadid

Purbolinggo

ILMU FALAKS2IAIN Surabaya

8

008 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Shofiyulloh

IAI Nurul Jadid

Purbolinggo

ILMU FALAKS2IAIN Surabaya

9

009 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Anas Mahfudhi

STAI Sunan Drajat

Lamongan

ILMU FALAKS2IAIN Surabaya

10

010 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Ila Nurmila, S.HI.IAI Darus Salam CiamisILMU FALAKS2UIN Jakarta

11

011 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Dindin SyawaludinSTAIP-GarutILMU FALAKS2UIN Jakarta

12

012 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

M. Reza FahmiSTAIN PontianakILMU FALAKS2UIN Jakarta

13

013 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

RustamSTAIN PontianakILMU FALAKS2UIN Jakarta

14

014 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

SuhardimanSTAIN PontianakILMU FALAKS2UIN Jakarta

15

015 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Zulfiah

FAI Univ Alkhairaat Palu

(UNISA)

ILMU FALAKS2UIN Makasar

16

016 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Farid WajdiSTIT Sirojul Falah BogorILMU FALAKS2IAIN Semarang

NAMA TEMPAT

TUGAS

PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES

DAFTAR PESERTA UJIAN

PROGRAM BEASISWA STUDI ( BS )

KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

KERJASAMA DENGAN IAIN WALISONGO SEMARANG

NONO. UJIANNAMAJENJANG NAMA TEMPAT

TUGAS

PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN

17

017 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Muhammad Nur

STIT Muhammadiyah

Kendal

ILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta

18

018 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Amirul BahriSTIT PemalangILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta

19

019 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Rof’at HilmiSTIP PatiILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta

20

020 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

FatkhiyahSTAIP PatiILMU TASAWUFS2UIN Yogyakarta

21

021 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Fakhruddin Karmani

STIU Qozinatul Ulum

Blora

ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

22

022 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Luthfi Rahman

Fak. Ushuluddin IAIN

Walisongo Semarang

ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

23

023 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Dessy Yanti Srie BudiningsihSTIK KendalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

24

024 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Ira Puspita JatiSTIK KendalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

25

025 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Muhammad Dony ArifinSTIK KendalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

26

026 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Ahmad Tajuddin Arafat

Fak. Ushuluddin IAIN

Walisongo Semarang

ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

27

027 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Subki

STAI Al Kamal Sarang

Rembang

ISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

28

028 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Ghilman NursidinSTAIBN TegalISLAMIC STUDIESS2UIN Yogyakarta

29

029 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

TariyahSTIS PontianakISLAMIC STUDIESS2IUIN Jakarta

30

030 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Imam Ali Bashori

STIU Qozinatul Ulum

Blora

ISLAMIC STUDIESS2IAIN Walisongo Semarang

31

031 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Nur HadiUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS2IAIN Walisongo Semarang

32

032 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

Ahmad MunifUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS2IAIN Walisongo Semarang

33

033 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S2/10

SaniriSTITS Lumajang JatimISLAMIC STUDIESS2 IAIN Surabaya

34

034 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Abu Dharin,

STIT Muhammadiyah

Kendal

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

35

035 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Kholilul Rahman, INISNU JeparaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

36

036 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Nur Kholis, SETIA WS SemarangISLAMIC STUDIESS3UIN YogyakartaNAMAJENJANG NAMA TEMPAT

TUGAS

PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN

37

037 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Nadhiroh

STIT Muhammadiyah

Kendal

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

38

038 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

M. TohirinUMM MagelangISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

39

039 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Imam Santoso

STIT Muhammadiyah

Kendal

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

40

040 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Sri DahliaSTAIP PatiISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

41

041 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Taufiq Hidayat

STAI An Nawawi

Purworejo

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

42

042 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Khoirul Iman

STAI An Nawawi

Purworejo

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

43

043 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Iman Fadhilah

IAIN Walisongo

Semarang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

44

044 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Rosikin

Inst. Agama Islam

Cipasung Tasikmalaya

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

45

045 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Rokhmadi

IAIN Walisongo

Semarang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

46

046 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Mujianto

STIE Swasta Mandiri

Surakarta

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

47

047 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

SukinoSTAIN PontianakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

48

048 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Imam Baihaqi

STAI Al Kamal Sarang

Rembang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

49

049 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

MuhlisinSTIA WS SemaranglISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

50

050 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Sofyan Hadi

STAI Al Kamal Sarang

Rembang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

51

051 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Muh. Gito SarosoSTAIN PontianakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

52

052 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Bambang Slamet RiyadiSTAIN Pontianak ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

53

053 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

SidikSTAIN SurakartaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

54

054 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Fachrur Rozi

IAIN Walisongo

Semarang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

55

055 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Mat Solikhin

IAIN Walisongo

Semarang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

56

056 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Ida Zahara Adibah

FAI UNDARIS

SEMARANG ISLAMIC STUDIESS3UIN YogyakartaNAMAJENJANG NAMA TEMPAT

TUGAS

PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN

57

057 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

MohtaromUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

58

058 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Taufiq Nugroho

Univ. Cokro Aminoto

Yogyakarta

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

59

059 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Homaidi HamidUMY YogyakartaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

60

060 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Moh. FahsinUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

61

061 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Faisal AbdullahSTAIN PontianakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

62

062 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Mohammad DhofirSTAIN KudusISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

63

063 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Choirul HudaSTAINU KebumenISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

64

064 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

MasngadSTAIBN TegalISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

65

065 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Tsalis MuttaqinSTAIN SurakartaISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

66

066 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

NasrudinSTAIM PurwokertoISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

67

067 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

WahabSTAIN Pontianak ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

68

068 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Nur AzizahUNISFAT DemakISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

69

069 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Moh. Khasan

IAIN Walisongo

Semarang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

70

070 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Asep Shodiqin MaulanaUIN BandungISLAMIC STUDIESS3UIN Yogyakarta

71

071 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Amir TajridSTAIN SamarindaISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

72

072 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Bustami SaladinSTIT Al Amin KediriISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

73

073 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Husnul HaqUIN MalangISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

74

074 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Muflikhatul Khoiroh

IAIN Walisongo

Semarang

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

75

075 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Abdul Halim STAI Al Muhammad

Cepu

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

76

076 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Tuti HerawatiIAIN Mataram ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

77

077 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Nafisul AthokSTAI Qomaruddin GresikISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

78

078 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Khoirun NasikSTIT Taruna SurabayaISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

79

079 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Yoyok Rimbawan

IAIN Sunan Ampel

Surabaya

ISLAMIC STUDIESS3IAIN SurabayaNAMAJENJANG NAMA TEMPAT

TUGAS

PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN

80

080 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Toufik Hidayat R.I.A

Institut Keislaman

Hasyim Asyari Jombang

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

81

081 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Mohammad Hipmi

STI Darul Hikmah

Bangkalan Madura

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

82

082 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Husnul Khatimah

Institut Agama Islam

Ibrohimi Situbondo

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Surabaya

83

083 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

SaepudinSTAIBN TegalISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

84

084 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Khoirulloh

IAIN Raden Intan Bandar

Lampung

ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

85

085 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Pathur rahman

IAIN Raden Patah

Palembang

ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

86

086 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Muhammad Taufiq HidayatSTIT BrebesISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

87

087 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Ahmad sodiq

IAIN Raden Intan Bandar

Lampung

ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

88

088 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Jaja SutejaSTEI Al Islah CirebonISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

89

089 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Arif Hamzah

Univ. Muhammadiyah

Prof. Hamka Jakarta

ISLAMIC STUDIESS3UIN Jakarta

90

090 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Aris WidodoSTAIN Pare-PareISLAMIC STUDIESS3UIN Makasar

91

091 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Abu Qosim IAIN Antasari Banjar

Masin

ISLAMIC STUDIESS3UIN Makasar

92

092 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

RasyidahIAIN Arraniri Banda AcehISLAMIC STUDIESS3IAIN Medan

93

093 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Sehat Ihsan ShodiqinIAIN Arraniri Banda AcehISLAMIC STUDIESS3IAIN Medan

94

094 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

AsyhariSTIT Dar Aswaja RiauISLAMIC STUDIESS3IAIN Medan

95

095 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Sahlan

STAI An. Nawawi

Purworejo

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg

96

096 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Ahmad Agong

Institut Darussalam

Ciamis Jabar.

ISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg

97

097 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Anisatun Muthi’ahIAIN CirebonISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg

98

098/ KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Nur KhasanahSTAIN PekalonganISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg

99

099 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

EndiUNDAR JombangISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo SmgNAMAJENJANG NAMA TEMPAT

TUGAS

PRODI YANG DIPILIH TEMPAT TES NONO. UJIAN

100

100 / KEMENAG-IAIN-

SMRG/S3/10

Samsul MunirUNSIQ WonosoboISLAMIC STUDIESS3IAIN Walisongo Smg

Jakarta, 7 Juni 2010

A.n Direktur Jenderal Pendidikan

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

TTD

Prof. Dr. Machasin, MA

NIP. 195610131981031003

Iklan